univentatatry

Slovak Czech English German Polish Russian
E-mail Tlačiť

Hľadaním optimálnych riešení v oblasti znižovania energetickej náročnosti napĺňame Vaše predstavy, vytvárame trvalé hodnoty a spoločne meníme svet.

Pre uskutočnenie tohto poslania vychádza výrobná spoločnosť UNIVENTA spol, s.r.o. z tradície siahajúcej do roku 1985, dlhoročné skúsenosti v poskytovaní služieb v oblasti vykurovacích systémov, alternatívnych-obnovitelných zdrojov energie a vysoká profesionálna úroveň kvality zaručuje dominantné postavenie na trhu a popredné miesto garanta inovácií.

UNIVENTA Tatry s.r.o. je samomostatným subjektom zastupujúcim UNIVENTA s.r.o. pre región Poprad a Tatry.